หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > บัวประดับลูกผสม
บัวประดับลูกผสม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-17 13:47:08

อังกาบดอย. (2565, มีนาคม), บัวประดับลูกผสม : บ้านและสวน : 46 (547)  : 110-111


            “บัว” ราชินีแห่งไม้น้ำ เป็นไม้ประดับที่คนไทยรู้จักและปลูกเลี้ยงกันมาอย่างยาวนาน โดยบัวสกุลนิมเฟีย (Nymphaea) ซึ่งเป็นสกุลที่มีการปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับมากที่สุด ทั้งบัวสายบานตอนกลางคืน ทั้งบัวผันบานกลางวัน และบัวฝรั่งบานกลางวัน รวมทั้งบัวยักษ์ออสเตรเลียที่คนไทยสามารถปรับปรุงพันธุ์ให้สวยงามได้หลากหลายพันธุ์

          ไปรู้จักบัวลูกผสมซึ่งปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์มืออาชีพ ซึ่งแต่ละต้นมีความสวยงามไม่แพ้บัวฝีมือนักปลูกเลี้ยงชาวต่างชาติ อาทิ

          จุฬารัตน์  Nymphaea ‘Chularat’ เป็นลูกผสมของ Nymphaea  ‘Khao Mongkol’ กับ Nymphaea  ‘Tawan ok’ ที่ผลิตขึ้นในสถานบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

          ทิวาราตรี Nymphaea Tiwa Ratree เป็นลูกผสมของ Nymphaea Julia Leu กับบัวสายบานกลางคืนดอกสีขาวลูกผสมข้ามสกุลย่อยของบัวยักษ์ออสเตรเยที่มีช่วงการบานของดอกยาวนานถึงกลางคืน ผสมเกสร     โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ. นพชัย ชาญวิทย์

          ชาญวิทย์ Nymphaea  ‘Chanvit’ เป็นลูกผสมของ Nymphaea atrans กับลูกไม้บัวผันสีม่วง ดอกบานกลมสามารถเปลี่ยนสีขาวฟ้าเป็นสีชมพูในวันสุดท้าย ผสมเกสรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ. นพชัย ชาญวิทย์

          อัคนิรุทธ์ Nymphaea ‘Akaneerut’ เป็นลูกผสมเปิดของ Nymphaea ‘Bull’ s Eye’ คัดเลือกพันธุ์    โดยคุณสรชัย เมธาจิตติพันธ์

          ปิยลาภ  Nymphaea  ‘Piyalarp’ เป็นลูกผสมเปิดของ Nymphaea ‘Mae Ploi’ คัดเลือกพันธุ์โดย

ดร.เสริมลาภ วสุวัต

            ปิ่นประเสริฐ Nymphaea ‘Pinprasert’ คัดเลือกพันธุ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร

          บัวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ด้วยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของเมืองไทย จึงสามารถปลูกเลี้ยงและให้ดอกได้อย่างดี แม้บัวเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย แต่ถ้าปลูกให้       ออกดอกอย่างสวยงามและเต็มฟอร์มนั้น ผู้เลี้ยงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ คอยเก็บใบเก่าที่เหี่ยวทิ้ง และเติมหรือเปลี่ยนน้ำในอ่างให้ใสสะอาดอยู่เสมอ