หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ไตรกลีเซอไรด์ไขมันตัวร้ายในตัวคุณ
ไตรกลีเซอไรด์ไขมันตัวร้ายในตัวคุณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-19 10:12:23

 • ดร. ธวัชชัย ลักเซ้ง. (2566, มิถุนายน), ไตรกลีเซอไรด์ไขมันตัวร้ายในตัวคุณ : หมอชาวบ้าน : 530 : 68-69
 •         ทุกท่านคงจะเคยตรวจเลือดกันมา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผลการตรวจเลือดมักจะประกอบไปด้วย ๒ ส่วนใหญ่ คือค่านํ้าตาล กับค่าไขมัน ถ้าน้ำตาลสูงก็จะเป็นโรคเบาหวาน แต่ถ้าไขมันสูงนี่สิจะเป็นโรคอะไร? ในส่วนของค่าไขมันประกอบไปด้วย ๔ ค่า คือ ค่าคอเลสเตอรอลรวม ค่าไขมันเอชดีแอล  ค่าไขมันแอลดีแอล และค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์
 •   ไตรกลีเซอไรด์คืออะไร?
 •         ไตรกลีเซอไรด์ คือ ไขมันชนิดหนึ่งในร่างกาย ประกอบไปด้วยกรดไขมัน ๓ โมเลกุล ที่จับอยู่กับกลีเซอรอล ๑ โมเลกุล ร่างกายเราจะได้รับไตรกลีเซอไรด์จาก ๒ แหล่ง ด้วยกัน คือ
 •             1. ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นจากตับของเราเอง หรือ
 •             2. ได้รับจากกินอาหารไขมันโดยตรง เช่น หมูสามชั้น เนย ไขมันต่าง ๆ
 •         นอกจากนี้ หากร่างกายได้รับไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป สารอาหารเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น  ไตรกลีเซอไรด์ เพื่อเป็นพลังงานสํารองของร่างกาย โดยจะถูกเปลี่ยนเป็นชั้นไขมันและสะสมทั้งในช่องท้องและใต้ผิวหนัง การมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมากเกินไปจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน มะเร็งเต้านม และโรคอื่น ๆ ได้
 •   ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่?
 •         เพื่อจะตอบคําถามนี้โดยที่ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้เลย ก็คือ ให้ทุกท่านจดจําไว้ว่า ระดับ ไตรกลีเซอไรด์ที่เหมาะสม คือ น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) ครับ
 •   หากต้องการลดระดับไขมัน ไตรกลีเซอไรด์จะต้องทําอย่างไร?
 •         หากท่านไปตรวจเลือดแล้วพบว่า ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์มากกว่า ๑๕๐ mg/dl แสดงว่า ท่านมีความเสี่ยงที่จะมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง หากต้องการปรับพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถทําได้ดังนี้ครั
 •             1. พยายามควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยนํานํ้าหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสอง ควรจะมีค่าน้อยกว่า ๒๓ กิโลกรัมต่อตารางเมตรจึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 •             2. พยายามดูแลตนเองไม่ให้อ้วนลงพุง วิธีการ คือ หากรอบเอวหรือรอบพุง (รอบสะดือ) ของท่านมีค่ามากกว่าส่วนสูงหารสองแล้ว แสดงว่าท่านมีภาวะอ้วนลงพุงแล้วให้หาทางลดพุงโดยด่วน
 •             3. พยายามออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
 •             4. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งหรือน้ําตาล มาก อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีไขมัน ทรานส์ รวมทั้งอาหารที่มีการทอดซ้ำ ๆ
 •             5. ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่
 •             6. เลือกกินอาหารที่มีไขมันโอเมก้า ๓ สูง เช่น ปลาแซลมอน ทูน่า ซาร์ดีน หรือกินอาหารเสริมที่มีไขมัน  โอเมก้า แต่ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาดูแลท่านด้วย