หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เห็ดฟางทางเลือกวิถีชีวิตใหม่
เห็ดฟางทางเลือกวิถีชีวิตใหม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-19 15:19:21

ศูนย์ศึกษา นำพาอาชีพ. (2564, มกราคม-มีนาคม), เห็ดฟางทางเลือกวิถีชีวิตใหม่ : วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.          19 (1) : 48-49        ขอนำเสนออาชีพทางเลือกในยุคที่ทุกคนต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพือชาติช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID 19) คือ เห็ดฟางทางเลือกวิถีชีวิตใหม่ องค์ความรู้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

        เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่เพาะไม่ยากใช้เวลาสั้นสามารถเก็บดอกเห็ดมาบริโภคหรือขายได้ มีราคาสูง เพราะได้ตลอดทั้งปี นำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปได้หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

        การทำเห็ดฟางเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มาลดต้นทุน คือ การทำเห็ดฟางในนาข้าว มีสูตรสำคัญ เน้นที่การปรับปรุงสภาพพื้นที่ยกแปลงขึ้นและทำร่องปล่อยน้ำเลี้ยงเห็ด เพราะว่าเห็ดต้องการน้ำ อากาศที่มีความชื้นสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก

วัสดุในการเพาะ / ต้นทุนในการผลิต

1. กากมันสำประหลัง 1,000 กิโลกรัม (450 บาท)             2.  ปูนขาว 500 กรัม  (10 บาท)

3. น้ำหมักนม 500 มิลลิลิตร (10 บาท)                              4.  ปุ๋ยยูเรีย  400 กรัม (20 บาท)

5. ปุ๋ยคอกแห้ง 5 กิโลกรัม (150 บาท)                                6.  เชื้อเห็ดฟาง 24 ก้อน (240 บาท)

7. ไม้ไผ่ 30 อัน หาได้จากในแปลง                                      8.  พลาสติก คลุมแปลง 1 ม้วน (100 บาท)

วิธีการเพาะเห็ดฟาง

  • นำกากมันสำปะหลังมากองลงในผ้ารอง 1 ตัน
  • รดน้ำให้ชุ่ม (น้ำผสมน้ำหนักนมและใส่ปูนขาวผสมเข้าไป คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำผ้ายางปิดทับไว้ 1 คืน
  • นำกากมันที่หมักไว้แล้วมาอัดในบล็อค โดยวางบล็อคไว้ กลางแปลงที่เตรียมไว้ ปั้นขอบแปลงให้สูงกว่าพื้น

และทำร่องด้านข้างแล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำผ้ายางปิดไว้ 1 คืน

  • เปิดผ้ายางใส่ปุ๋ยคอก + ยูเรีย แล้วโรยเชื้อเห็ดฟางที่ยีละเอียดให้ทั่วแปลง แล้วรดน้ำผสมน้ำหมักนมให้ชุ่ม
  • นำไม้ไผ่มาปักขึ้นโครง แล้วนำผ้ายางมาปิดทับด้วยฟางอีชั้นเพื่อกันแสงแดด หลังจากนั้น 4 วัน เปิดผ้ายาง

 ออกครึ่งหนึ่ง รดน้ำที่ผสมน้ำหมักนม เสร็จแล้วปิดผ้ายางและฟางคลุมไว้ตามเดิม ประมาณ 5-6 วัน เห็ดจะเริมออก สามารถเก็บผลผลิตได้