หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > วันหมดอายุ / วันที่ผลิต / ควรบริโภคก่อน
วันหมดอายุ / วันที่ผลิต / ควรบริโภคก่อน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-21 12:48:10

2565, วันหมดอายุ / วันที่ผลิต / ควรบริโภคก่อน : วารสารโครงการหลวง 26 (1) : 16

        เวลาซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต บนฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการบริโภคทุกชนิดจะมีฉลากข้อมูลส่วนประกอบ ตัวเลข ติดเอาไว้ ซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่า คือ วันหมดอายุ

        แต่จริง ๆ แล้ว วันที่ และอักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภคนั้น มีความหมายที่ผู้บริโภคควรรู้ ดังนี้

  •    • ตัวย่อ EXP ย่อมาจาก EXPIRY DATE แปลว่า “วันหมดอายุ” ถ้าเลยวันที่หมดอายุแล้วไม่ควรเอาอาหารนั้น มารับประทาน เพระอาหารจะเน่าเสีย หรือบูดไปแล้ว
  •    • ตัวยย่อ MGF ย่อมาจาก  MANUFACTURING DATE แปลวา “วันที่ผลิต”  ถ้ายังอยู่ในช่วง MGF ไม่เกิน EXP ก็สามารถรับประทานได้

   • ตัวย่อ BBE ย่อมาจาก  BEST BEFORE แปลว่า “ควรบริโภคก่อน” ถ้าเลยวันที่กำหนดแล้วอาหารอาจยังพอรับประทานได้ แต่ความสด รสชาติหรือสารอาหารจะลดลง