หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เลือกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน
เลือกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-21 15:45:39

กองบรรณาธิการ. (2564, พฤษภาคม), เลือกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน : ชีวจิต.  23 (386) : 10

         ต้นไม้ช่วยดูดซับสารเคมีซึ่งระเหยออกมาจากเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้ มีรายชื่อต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ภายในบ้านเพื่อฟอกอากาศ ดังนี้

          ไม้ดอก เช่น แก้ว เยอร์บีร่า เบญจมาศ หน้าวัว

          ไม้ใบ เช่น โกสน เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสีหมากเหลือง วาสนาอธิฐาน สาวน้อยประแป้ง  เฟินบอสตัน เขียวหมื่นปี ยางอินเดีย เดหลี พลูด่าง ลิ้นมังกร ไอวี่ ว่านหางจระเข้

          เทคนิคในการวางต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ต้องเลือกวางในตำแหน่งที่มีแสงส่องถึง เพื่อให้การฟอกอากาศมีประสิทธิภาพ