หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ)
เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-22 11:11:45

ขวัญดาว มาอยู่. (2563, มกราคม-เมษายน), เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ): วารสารวิชาการ                         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 3 (1) : 68-81

          “เทศกาลง่วนเซียว” หรือ “เทศกาลโคมไฟ” เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวจีน หลังจากผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้ว จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติ  เป็นสัญลักษณ์ว่าการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ได้สิ้นสุดลง ในวันนี้ชาวจีนจะรับประทานขนมบัวลอย เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หลังจากนั้น ทุกคนจะออกมาชมการประดับโคมไฟตามท้องถนนและสถานที่ต่าง ๆ ประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเทศกาลสำคัญของจีน พวกเขาจะร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง เทศกาลหยวนเซียว เช่นนั้น ทุกปีย่านเยาวราชและชุมชนชาวจีนในทุกจังหวัดทั่วไทย จะจัดงานเทศกาลหยวนเซียวอย่างยิ่งใหญ่ ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมของจีน