หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เพลงวาฬทำหน้าที่สร้างภาพอัลตราซาวนด์ของพื้นทะเล
เพลงวาฬทำหน้าที่สร้างภาพอัลตราซาวนด์ของพื้นทะเล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-25 14:40:54

ฮิกส์ โวแกน. (2564, ธันวาคม), เพลงวาฬทำหน้าที่สร้างภาพอัลตราซาวนด์ของพื้นทะเล : National Geographic ฉบับ            ภาษาไทย. (245) : 24


        จากที่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งรบกวนในการบันทึกแผ่นดินไหว เสียงร้องของวาฬอาจช่วยสร้างแผนที่เปลือกโลก จากตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นสมุทร เครื่องวัดความไหวสะเทือนถ่ายทอดข้อมูลไปยังนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าติดตามการเกิดแผ่นดินไหว เครื่องมือนี้ยังมักบันทึกบทเพลงของวาฬที่อยู่ใกล้เคียงไว้ด้วย ปกตินักวิจัยจะทำการลบเสียงของวาฬทิ้งระหว่างการวิเคราะห์ แต่นักวิทยาศาสตร์ วาคลาฟ คูนา ค้นพบประโยชน์ใหม่อย่างหนึ่งระหว่างฟังเสียงร้องของวาฬฟิน ซึ่งอาจดังพอ ๆ กับเรือขนาดใหญ่และตรวจจับได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร เครื่องวัดความไหวสะเทือนบันทึกสัญญาณเริ่มต้นจากวาฬฟินตัวหนึ่ง จากนั้นเป็นเสียงสะท้อนกลับ หลังจากเสียงดังกล่าวทะลุผ่านพื้นทะเลลงไปลึกถึง 2.41 เมตร และสะเทือนกลับขึ้นมา การศึกษาความถี่ของเสียงสะท้อนเหล่านี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ภาพอัลตราซาวนด์ความละเอียดต่ำแบบหนึ่งของเปลือกโลก ไม่ต่างกับที่บริษัทพลังงานใช้ปืนลมเพื่อกราดหาแหล่งปิโตรเลียมใต้น้ำ เว้นแต่เสียงของวาฬเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และรบกวนสิ่งมีชีวิตในทะเลน้อยกว่า