หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร ?
ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร ?

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-25 12:12:18

(2565), ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร ? : วารสารโครงการหลวง 26 (3) :  20-21          ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและถือเป็นวัตถุดิบอย่างดีในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพที่มักจะเลือกซื้อผักสองประเถทนี้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพที่มักจะเลือกซื้อผักสองประเภทนี้ มารับประทาน หรือประกอบอาหารเป็นประจำ โดยอาจยังไม่รู้ถึงความแตกต่างของผักทั้งสองชนิดนี้ เราจะได้นำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพที่ดีและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ ที่ไม่แตกต่างกัน ดังนี้

ผักออร์แกนิก (Organic)

   • ปลูกด้วยดินธรรมชาติ

   • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

   • ใม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

   • ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)

ผักไฮโดร์โปนิกส์ (Hydroponics)

   • ปลูกด้วยน้ำ

   • อาหารพืชปลอดสารพิษ

   • สะอาดและปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนในดิน

   • รักษาคุณประโยชน์ของผักไว้เต็มที่

แม้จะต่างกันด้วยกระบวนการผลิต แต่ คงคุณภาพเดียวกันในด้านความสด สะอาด และปลอดภัย ในทุกขั้นตอน