หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารมื้อว่าง
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารมื้อว่าง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-26 13:37:40

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อหารมื้อว่าง.   Food focus thailand. 13(142). 30-35.


          ชาวอเมริกันใส่ใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงสนใจส่วนผสมในอาหารที่บริโภคว่ามีและไม่มีอะไรบ้าง พวกเขามองหาผลิตภัณฑ์คลีนนาเบล และเริ่มเป็นผู้อ่าน(ฉลาก)ที่ดีโดยอ่านของส่วนผสมอย่างละเอียดถีถ้วนมากขึ้น