หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 4 ขั้นตอน แนวทางทำโฮมไอโซเลชั่นให้เด็ก
4 ขั้นตอน แนวทางทำโฮมไอโซเลชั่นให้เด็ก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-27 13:42:19

ศิริกร  โพธิจักร. (2565, เมษายน), 4 ขั้นตอน แนวทางทำโฮมไอโซเลชั่นให้เด็ก : ชีวจิต : 24 (565) : 10


        นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่ติดโควิด-19 ช่วงอายุ 3-11 ปี เป็นกลุ่มที่พบบ่อยที่สุด สำหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง โดยแนวทางการทำโฮมไอโซเลชั่นให้เด็ก มีดังนี้

  •         1. กรณีเด็กที่ทำโฮมไอโซเลชั่นได้ ต้องมีไข้ไม่สูง ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง ไม่ซึม กินอาหารได้ มีผู้ดูแล และมีห้องน้ำแยกเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
  • ติดต่อลงทะเบียนในระบบ สปสช. มี 3 วิธี ได้แก่
  •    วิธีที่ 1 โทรศัพท์สายด่วน 1330 กด 14
  •    วิธีที่ 2 แอดไลน์ออฟฟิเชียล สปสช. @nhso
  •    วิธีที่ 3 คลิกที่ลิงค์ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
  •        2. เมื่อเช้าระบบแล้วจะมีทีมพยาบาลติดตามอาการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง มีการส่งเครื่องมือวัดไข้ เครื่องมือวัดออกซิเจน ยา ถุงขยะติดเชื้อ อาหาร รวมทั้งของเล่นให้เด็ก

  •       3. ในกรณีที่เด็กมีอาการแย่ลง เช่น ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง ซึม ไม่กิน อาหาร หายใจเร็ว มีระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วต่ำกว่าร้อยละ 96ต้องรีบนำส่งแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน