หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 10 ข้อควรรู้ การเลือกใช้พรรณไม้ให้ได้บรรยากาศแบบสวนญี่ปุ่น
10 ข้อควรรู้ การเลือกใช้พรรณไม้ให้ได้บรรยากาศแบบสวนญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-28 13:26:47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ พิชกรรม. (2564, ธันวาคม), 10 ข้อควรรู้ การเลือกใช้พรรณไม้ให้ได้บรรยากาศแบบสวน            ญี่ปุ่น : บ้านและสวน 46 (544) : 118-121


        นอกจากองค์ประกอบหลักที่สื่อให้เห็นในสวนญี่ปุ่นอย่างน้ำ หิน รั้ว ทางเดิน ตะเกียงหิน และอ่างหินแล้ว ต้นไม้นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งหลายคนที่อยากทำสวนญี่ปึ่น แต่ยังไม่มั่นใจในหลักการว่าควรวางต้นไม้อย่างไรดี เราจึงหาคำตอบจากหนังสือสวนญี่ปุ่นในเมืองไทย เพื่อสามารถนำไปใช้กับสวนได้

  •    1. ปลูกเป็นกลุ่ม สวนญี่ปุ่นไม่นิยมใช้ต้นไม้หลายหลายชนิดปลูกกระจายไปทั่วสวน โดยแต่ละกลุ่มจะมี

ความสัมพันธ์กันในเรื่องรูปทรง สำหรับต้นที่ให้ดอก เมื่อถึงเวลาจะได้เห็นความสวยงามของดอกที่มีจำนวนมาก

   2.  สูงต่ำอย่างเป็นจังหวะ ควรปลูกต้นไม้ให้มีความสูงแตกต่างกัน แม้จะเป็นพรรณไม้ชนิดเดียวกัน เพื่อ

สร้างมิติในสวนให้น่าสนใจ

   3.  สร้างฉากหน้าฉากหลัง  ปลูกต้นไม้ที่สร้างมุมมองชองสวนทั้งระยะใกล้และไกลตามสภาพพื้นที่

   4.  ทิ้งสเปซบ้าง ปลูกต้นไม้ระดับสูงบริเวณด้านข้างหรือมุมของสวน โดยให้บริเวณพื้นกลางสวนเป็นที่โล่ง

   5.  สร้างจุดเด่นด้วยต้นไม้ ใช้ต้นไม้ต้นเดียวที่โดดเด่นเพื่อสร้างจุดเด่นในสวน เช่น ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่

ออกดอกสวยงามกลางสนามหญ้าเชียว

   6.  เน้นสีขาว สวนญี่ปุ่นจะใช้ไม้ดอกน้อยชนิดหากต้องการปลูกก็มักแยกโซนออกไป โดยปลูกเป็นกลุ่ม

หรือแปลงในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างจุดสนใจ เช่น สวนไอเดรนเยีย สวนไอริส

   7.  มีพรรณไม้ที่สื่อถึงฤดูกาล ปลูกพรรณไม้ที่ผลัดใบบ้างเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสีของใบหรือดอก

แสดงถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนไปในรอบปี จากสีเขียวเป็นสีส้มหรือสีแดงนั้นจะช่วยแต่งแต้มให้สวนมีสีสันที่น่าสนใจ

   8.  ใช้ไผ่เป็นฉากหลัง สวนญี่ปุ่นมักปลูกไผ่ริมกำแพงเพื่อกำหนดขอบเขตหรือเป็นฉากหลังของสวน

   9.  พิถีพิถันกับไม้ริมตลิ่ง เลือกใช้ไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีใบสวยงามสะดุดตาปลูกบริเวณริมตลิ่งหรือสระน้ำ

เพื่อสร้างจุดเด่น

   10.  ทดแทนหญ้าด้วยมอสส์และหนวดปลาดุก ลองปลูกด้วยมอสส์และหนวดปลาดุกแคระคลุมดินแทน

 หญ้าบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือปลูกร่วมกับสวนหิน จะช่วยให้สวนมีบรรยากาศแบบดั้งเดิม