หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > โลบิเวีย แคคตัสเลี้ยงง่าย ดอกสวยสะพรั่ง : บ้านและสวน
โลบิเวีย แคคตัสเลี้ยงง่าย ดอกสวยสะพรั่ง : บ้านและสวน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-28 10:56:02

อังกาบดอย. (2565, พฤษภาคม), โลบิเวีย แคคตัสเลี้ยงง่าย ดอกสวยสะพรั่ง : บ้านและสวน : 46 (549)  : 110-111


แคคตัส (Cactus) หรือกระบองเพชร ถือเป็นไม้ประดับยอดนิยมที่มองไปทางไหนใคร ๆ ก็ปลูกกัน เนื่องจากเกือบทุกชนิดและสายพันธุ์สามารถปลูกเลี้ยงได้ในสภาพอากาศของเมืองไทย หลายชนิดมีดอกสวยทั้งสีสันและรูปทรง ดังเช่นแคคตัดสกุลโบลิเวีย (Labivia) ที่แนะนำ

          โลบิเวีย มีลำต้นเป็นหัวเดี่ยวทรงกลมแป้น หนามแผ่โค้งหรือชี้ออก แตกกอเมื่อมีอายุมากขึ้นโดยมีลำต้นอยู่กึ่งกลาง ล้อมไปด้วยหน่อเล็ก ๆ ที่ลดหลั่นกัน ดอกออกจากตุ่มหนาม ดอกรูปกรวย บานตอนกลางวัน 1-2 วัน ผลรูปกลมหรือรีขนาดเล็ก เมื่อแก่จะปริออกให้เห็นเมล็ดสีดำเล็ก ๆ ภายใน นำมาขยายพันธุ์ได้

          ด้วยความหลากหลายของสีดอก ส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกเลี้ยงเพื่อดูดอกมากกว่าลำต้น ปัจจุบันมีโลบิเวียลูกผสม (Lobivia hybrid) เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากการนำโลบิเวียมีผสมข้ามพันธุ์ และบางครั้งก็ผสมช้ามกับสกุล Echinopsis เกิดลูกไม้ที่แตกต่างกันไปทั้งสีและรูปทรงดอก แต่ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อพันธุ์ที่ชัดเจน จึงนิยมเรียกชื่อตามสีหรือลักษณะดอกมากกว่า

           การขยายพันธุ์โลบิเวียนิยมใช้วิธีเพาะเมล็ดและปักชำหน่อ สำหรับการต่อยอดบางครั้งก็ส่งผลให้สีดอกผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ ดังนั้นหาต้องการได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ต้องใช้วิธีแยกหน่อเท่านั้น