หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (ฉบับปฐมฤกษ์)
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (ฉบับปฐมฤกษ์)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-13 09:56:43

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (ฉบับปฐมฤกษ์)

       จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่านที่สนใจ สามารถอ่านได้ที่ www.jait.ssru.ac.th