หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-01 14:23:23

        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อทบทวนแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการห้องสมุดนอกเวลาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีหลังได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI กลุ่มที่ 2 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ