หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-14 12:43:18


        ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ “ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอ้างอิง :  www.arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit31103