หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-14 14:39:22

        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ศูนย์วิทยบริการ