หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-02 11:10:39

        วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ  เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านบริการของห้องสมุด เพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลต่อไป