หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-04 10:22:52


        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ณ ห้อง Conference 1 ศูนย์วิทยบริการ

   • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ >> www.jait.ssru.ac.th

   • สอบถามเพิ่มเติม >> m.me/JAIT.SSRU

   • 021601155; 0866622780

   • jait@ssru.ac.th   

--------------------------------


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246