หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-21 09:45:59


        บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246