หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!!! ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดให้บริการ : วันที่ 5 ธันวาคม 2566
ประกาศ!!! ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดให้บริการ : วันที่ 5 ธันวาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-18 11:49:12

ประกาศ!!!  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ปิดให้บริการ 

      • วันที่ 5 ธันวาคม 2566 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ)

เปิดให้บริการ  

      • วันที่ 6 ธันวาคม 2566