หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาทปกติ ผ่านระบบ VPN
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาทปกติ ผ่านระบบ VPN

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-05 12:04:30

ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

---- งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด ----


          บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ผ่านระบบ VPN

สามารถติดต่อขอยืมได้ที่

โทร. 02-1601246 (ในวันเวลาราชการ)

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library