หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการฯ เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการฯ เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-05 17:24:52

        วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 10 ของสวนสุนันทา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-1601246 (ในวันเวลาราชการ)

TWITTER : @Libraryssru

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library

E-mail : library@ssru.ac.th