หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมงานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง Conference 2 ศูนย์วิทยบริการ
ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมงานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง Conference 2 ศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-05 15:36:58


        วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมงานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง Conference 2 ศูนย์วิทยบริการ