หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการห้องชมภาพยนตร์ขนาด 12 ที่นั่ง โดยแต่ละรอบต้องมีผู้ใช้บริการขั้นต่ำ 6 ท่าน และต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดเท่านั้น
ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการห้องชมภาพยนตร์ขนาด 12 ที่นั่ง โดยแต่ละรอบต้องมีผู้ใช้บริการขั้นต่ำ 6 ท่าน และต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดเท่านั้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-07 16:43:56

         ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการห้องชมภาพยนตร์ขนาด 12 ที่นั่ง โดยแต่ละรอบต้องมีผู้ใช้บริการขั้นต่ำ 6 ท่าน และต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดเท่านั้น ยื่นบัตรแสดงตนและขอใช้บริการได้ที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 16.00 น.