หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-11 10:51:18

        โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา