หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5 จะหมดอายุสมาชิก โปรดแสดงหลักฐานการ ชำระค่าบำรุงการศึกษาปี 2563 (1/2563)
ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5 จะหมดอายุสมาชิก โปรดแสดงหลักฐานการ ชำระค่าบำรุงการศึกษาปี 2563 (1/2563)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 14:50:43

ประกาศ !!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5

        จะหมดอายุสมาชิก โปรดแสดงหลักฐานการ ชำระค่าบำรุงการศึกษาปี 2563 (1/2563)

แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

*** เพื่อปรับระบบฐานข้อมูลนักศึกษาให้สามารถผ่านเข้าประตูอัตโนมัติและใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการได้