หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มงานห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “LIBRARY TRANSFORM: BE DIGITIZE” ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN
วันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มงานห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “LIBRARY TRANSFORM: BE DIGITIZE” ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-07 09:28:46

        วันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มงานห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “LIBRARY TRANSFORM: BE DIGITIZE” ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet