หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-07 10:49:10

        วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต”   จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลาย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย