หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งงดรับหนังสือบริจาค เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแจ้งงดรับหนังสือบริจาค เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-25 20:47:02

ศูนย์วิทยบริการ

        ขอแจ้งงดรับหนังสือบริจาค เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library