หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:33:13

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสรุปผลในการเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารงานและด้านการบริการ ที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาของศูนย์วิทยบริการ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ