หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับและนำชมสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้บริการของทางศูนย์วิทยบริการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับและนำชมสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้บริการของทางศูนย์วิทยบริการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-08 15:27:28


        วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้บริการของทางศูนย์วิทยบริการ ซึ่งคณะนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง