หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-08 10:17:24

        วันที่ 7 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  เพื่อพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลาย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ณ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์