หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และสมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และสมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-09 17:30:02

        วันที่ 9  ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  และสมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด  เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “LIBRARY TRANSFORM: BE DIGITIZE” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี  ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล กิจกรรม KM SHARE & LEARN จัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31