หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 10 เมษายน 2566 #ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ที่ได้รับรางวัล "ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา"
วันที่ 10 เมษายน 2566 #ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ที่ได้รับรางวัล "ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-20 14:19:55

        วันที่ 10 เมษายน 2566  #ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ที่ได้รับรางวัล "ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้มอบรางวัล ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี 2565”  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม