หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯนำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการอาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯนำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการอาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-10 16:28:55

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี