หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-01 12:34:00

การรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

        เรียนรู้ที่มาของการรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผ่านทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุสวนสุนันทาของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552