หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด แต่เราบริการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ผ่านระบบ VPN
งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด แต่เราบริการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ผ่านระบบ VPN

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-15 19:17:36

ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

---- งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด ----


          บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ผ่านระบบ VPN

สามารถติดต่อขอยืมได้ที่

โทร. 02-1601246 (ในวันเวลาราชการ)

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library

E-mail : library@ssru.ac.th
        หนังสือทุกเล่มที่ยืม!!
              - เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือเป็น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
              - ยกเว้นค่าปรับระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library