หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ
กิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 11:58:03

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจุไรภรณ์ รัตนจุฑาภรณ์ เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ และการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง