หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library”
เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-18 09:31:33

ศูนย์วิทยบริการ เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library”

ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ Human Library : กิจกรรมประกวดคลิปติ๊กตอก


     *** ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท

รายละเอียดของรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1,000 บาท) และใบประกาศนียบัตร

  • รางวัลชมเชย 500 บาท จำนวน 4 รางวัล (2,000 บาท) และใบประกาศนียบัตร 


เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
  1. เนื้อหาเชิญชวนมาใช้บริการห้องสมุด 30 คะแนน
  2. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 30 คะแนน
  3. การใช้ Features ใน Tiktok 10 คะแนน
  4. เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ 10 คะแนน
  5. การใช้วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม 10 คะแนน
  6. จำนวนการกดหัวใจ 10 คะแนน
****ผู้สมัครที่ได้รับการกดหัวใจสูงสุดได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และคิดคะแนนลดหลั่นลงไปตามสัดส่วนของจำนวนการกดหัวใจ


ติดตามกติกาการแข่งขันได้ที่  >> https://shorturl.asia/lr8uF


สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 67 เวลา 12.00 น.

ติดตามประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 กรกฎาคม 67 ผ่านช่องทาง

Facebook : ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา

Line Official : SSRU Library

TikTok : arit_ssru