หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการฯนำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม และทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ ท่าน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการฯนำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม และทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ ท่าน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-13 10:11:38

        วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ ท่าน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 11 ของสวนสุนันทา