หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:42:22

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 


"งดรับ งดให้"


        เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามมาตรการ "งดให้ หรือรับ" ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ