หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมบุคลากร ได้บริจาคหนังสือ วารสาร และครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดเกตการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมบุคลากร ได้บริจาคหนังสือ วารสาร และครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดเกตการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-12 16:04:04

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมบุคลากร ได้บริจาคหนังสือ วารสาร และครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดเกตการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งรับมอบโดย นายกนต์ธน เหล่ากุนนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตการาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดทำห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป