หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร )
ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-16 12:24:29

 • ปิดให้บริการ 

            วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร )

  • เปิดบริการ

            วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566