หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-01 12:12:38

ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

        เปิดบริการเฉพาะอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ  (ชั้นลอยและชั้น 2) ปิดทำการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เนื่องจากบุคลากรจะดำเนินการคัดเลือกและจำหน่ายหนังสือออก รวมทั้งเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการของห้องสมุด)

วันเสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ