หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รู้หรือไม่ ก่อนจะมีคำว่า ราชภัฏ ประกอบชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในประเทศไทย นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยขอพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชพัฒนา"
รู้หรือไม่ ก่อนจะมีคำว่า ราชภัฏ ประกอบชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในประเทศไทย นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยขอพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชพัฒนา"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-14 13:15:09


        รู้หรือไม่ ก่อนจะมีคำว่า ราชภัฏ ประกอบชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในประเทศไทย นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยขอพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชพัฒนา" แต่เมื่อได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏ" ซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา" หรือตามพจนากุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลความหมายว่า "ข้าราชการ" และสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน ดังนั้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้ว ยังเป็นวันที่สำคัญยิ่งกว่า คือ วันพระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" ซึ่งเป็นที่มาของนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ทั่วประเทศไทย