หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
วันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 10:40:03

        วันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา