หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการฯ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการฯ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 10:28:27

        วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ