หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! ปิดบริการ วันที่ 14พฤษภาคม 2566 (วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
ประกาศ!! ปิดบริการ วันที่ 14พฤษภาคม 2566 (วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-15 11:16:26

ประกาศ!!

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปิดบริการ วันที่ 14พฤษภาคม 2566

(วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)