หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สุข...สัญจร”
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สุข...สัญจร”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-18 11:05:35

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สุข...สัญจร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 5 อาคาร 33 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา