หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชวนตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาห้องสมุด
ชวนตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-26 09:57:17


ชวนตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาห้องสมุด

        คุณพอใจกับบริการของห้องสมุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือไม่

บอกเราผ่านแบบสอบถามนี้เลย>>https://bit.ly/3p344By

** ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงบริการของห้องสมุด โดยจะนำเสนอในภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด